Zaposleni

V Eko-Nafti se ukvarjamo s prodajo goriv na bencinskem servisu, prodajo goriv z dostavo na dom ter upravljanjem skladišča naftnih derivatov.

Verena Zidar

Direktorica

Mail: verena.zidar@nafta-lendava.si

Telefonska št.: 02 577 21 30

Judita Car

Pomočnica direktorice za tehnično področje

Mail: judita.car@nafta-lendava.si

Telefonska št.: 031 683 222

Bernarda Vučko

Vodja računovodstva in financ

Mail: bernarda.vucko@nafta-lendava.si

Telefonska št.: 02 577 21 16

Dušan Varga

Voznik, prodajalec

Telefonska št.: 031 683 319

Damjan Pamič

Voznik, prodajalec

Telefonska št.: 051 435 781

Martina Vučko

Bar Nafta – prodajalka, natakarica

Telefonska št.: 051 398 352

O podjetju Eko-Nafta

Skupino Nafta Lendava sestavljajo povezane družbe in sicer: Eko-Nafta d.o.o., Nafta-Varovanje in požarna varnost d.o.o. ter Geoenergo d.o.o.

Družba Eko-Nafta d.o.o. je bila ustanovljena 22.8.2002 z vpisom v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s sklepom Srg 2002/00603, pod št. 1/02639/00. Ustanoviteljica družbe je Nafta Lendava d.o.o, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., kot 100-odstotni lastnik družbe. Družba je z rednim delovanjem pričela 1. marca leta 2003, kot novinec na trgu s prodajo naftnih derivatov z razvozom neposredno k strankam.

Hkrati je družba usposobila 4.5 mio L rezervoarskega prostora in pričela s skladiščenjem naftnih derivatov za potrebe oblikovanja obveznih rezerv naftnih derivatov v sklopu še tedanjega ZORD Slovenija. Družba se je v nadaljnjih letih v celoti usmerila v dejavnost maloprodaje naftnih derivatov in manipulacijo ter skladiščenje naftnih derivatov. Leta 2010 je odprla bencinski servis in s tem še dodatno utrdila svoj položaj na trgu.

Družba Eko-Nafta d.o.o. je po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v Trgovino na drobno z lastnimi motornimi gorivi, šifra glavne dejavnosti je 47.301.Ostale pomembnejše registrirane dejavnosti družbe so še: trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi, skladiščenje, pretovarjanje ter strežba pijač.

Naročilo goriva na brezplačni številki 080 10 45 ali preko elektronskega obrazca.

ODDAJ NAROČILO

Kontakt

Za vse informacije smo Vam na voljo tudi preko spletnega kontaktnega obrazca.