O podjetju Nafta varovanje

Poklicna industrijska gasilska enota skrbi za 24-urno požarno varnost in deluje na območju, kjer obstaja visoka požarna ogroženost zaradi specifične industrije (petrokemična industrija, farmacevtska industrija, skladiščenje naftnih derivatov). Opremljena je s tremi specialnimi kombiniranimi vozili za gašenje požarov in z dvema tehničnima voziloma za posredovanje pri prometnih nesrečah in pri razlitju nevarnih snovi.

Storitve

Da bi zavarovali svoje premoženje in zaposlene v podjetju je znanje o varstvu pred požarom zelo pomembno. Pri zmanjšanju tveganja v vašem podjetju vam lahko pomagamo z našimi dolgoletnimi izkušnjami.

izvajanje del in nalog

Izvajanje del in nalog pooblaščene odgovorne osebe za varstvo pred požarom z odgovornostjo za izvajanje in funkcioniranje sistema varstva pred požarom v vseh dejavnostih uporabnika.

dajanje strokovnih nasvetov

Dajanje strokovnih nasvetov s področja požarnega varstva im pomoč pri izvajanju osnovnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja uporabnikovih delavcev za varstvo pred požarom.

izvajanje mesečnih pregledov

Izvajanje mesečnih pregledov vseh objektov in požarnih naprav uporabnika ter podajanje ukrepov za odstranitev ugotovljenih pomanjkljivosti, pregled, vzdrževanje in servisiranje opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom.

izvajanje operativnih del

Izvajanje požarne straže pri požarno nevarnih delih, kot je to opredeljeno v požarnem redu uporabnika in stalno dežurstvo pri napravi za prenos signala požarnega javljanja v kontrolni sobi.

24 urna pripravljenost

V primeru požara ali druge nesreče je izvajalec v vsakem trenutku pripravljen na reševanje ljudi in imetja iz zdravju škodljivega okolja ter na gašenje z razpoložljivo gasilsko opremo in drugimi sredstev.

tehnična pomoč

Tehnična pomoč pri preizkusih brezhibnega delovanja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Kontakt

Za vse informacije smo vam na voljo preko spletnega konkatnega obrazca.

    Skupina Nafta Lendava

    Skupino Nafta Lendava sestavljajo povezane družbe in sicer: Nafta Lendava d.o.o., Eko-Nafta d.o.o. ter Nafta Varovanje in požarna varnost d.o.o.